Dân kế toán lưu ý: Các lỗi dễ bị phạt khi sử dụng “hóa đơn điện tử”

Trong quá trình sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử không thể tránh khỏi những sai sót, do đó kế toán cần lưu ý các lỗi sẽ bị phạt để tránh trường hợp mắc phải.

 File word hướng dẫn tránh các lỗi bị phạt khi sử dụng hóa đơn điện tử

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Căn cứ pháp lý

Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc như ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn

Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng

Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC

Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung quy định bắt buộc như ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn thì:

- Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

- Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Điểm b Khoản 1 Điều 6

Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định

Phạt tiền từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng

Điểm a Khoản 2 Điều 6

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định

Phạt tiền từ 4.000.000 - 8.000.000 đồng

Điểm b Khoản 2 Điều 6

Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả

Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng

Khoản 3 Điều 6

Ngoài các hình phạt chính đã nêu ở trên, người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Đồng thời có thể bị buộc hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

3,305

Văn bản liên quan