Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới phải giữ bí mật về lực lượng

Nội dung này được quy định tại Nghị định 133/2015/NĐ-CP quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Dan quan tu ve, Nghi dinh 133/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Nghị định 133/2015/NĐ-CP quy định đơn vị Dân quân tự vệ phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; Bảo vệ và phòng, chống cháy rừng phải đoàn kết, thống nhất, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng, công việc nội bộ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ của từng lực lượng.

Ngoài ra, Đơn vị Dân quân tự vệ phối hợp hoạt động phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cùng cấp. Phối hợp hoạt động phải đúng nhiệm vụ quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Nghị định này và quy chế, kế hoạch phối hợp.

Nghị định quy định Đơn vị Dân quân tự vệ trong thời gian phối hợp hoạt động chịu sự điều hành, chỉ huy của người đứng đầu đơn vị chủ trì phối hợp.

Các đối tượng áp dụng là đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, Kiểm ngư; Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Công an cấp xã.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 133/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2016.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

295

Văn bản liên quan