Đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm định thì bị xử lý thế nào?

Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Áp dụng đến hết ngày 31/07/2016).

Từ ngày 01/8/2016, mức phạt đối với hành vi trên theo quy định mới là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.00 0đồng. Ngoài ra, đăng kiểm viên vi phạm còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Nội dung tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,123

Gởi câu hỏi