Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng: Cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 06/2015/BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Cụ thể, theo Thông tư 06/2015/BTP quy định thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp.

ho so dang ky hoc cong chung, 06/2015/BTP

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng;

- Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 3 của Thông tư này (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa bồi dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai giảng; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dung bồi dưỡng nghề công chứng bao gồm:

 

1. Kỹ năng hành nghề công chứng, bao gồm việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, xác định nhân thân, xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng và kỹ năng nghiệp vụ khác thuộc thẩm quyền của công chứng viên.

2. Kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng, bao gồm các quy định pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

4. Kỹ năng quản lý tổ chức và hoạt động Văn phòng công chứng.

Xem thêm tại: Thông tư 06/2015/BTP có hiệu lực từ 01/8/2015. 

Thu Ba

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan