Đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế cần giấy tờ gì?

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, đối với trường hợp phát sinh thay đổi so với các nội dung tại văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, trước khi thực hiện nội dung thay đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký các thỏa thuận thay đổi hoặc ngày các bên liên quan thông báo việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Ho so dang ky thay doi khoan phat hanh trai phieu quoc te, Thong tu 17/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành được quy định tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN, bao gồm:

  • Đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế (theo Phụ lục 03 kèm theo Thông tư này);

  • Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của doanh nghiệp) các thỏa thuận thay đổi đã ký;

  • Văn bản thông báo việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (áp dụng đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi);

  • Bản sao văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp đối với nội dung thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

Trường hợp nội dung thay đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành đồng ý nguyên tắc khi phê duyệt phương án phát hành hoặc nội dung thay đổi phù hợp theo quy định của pháp Luật mà không buộc phải ký kết chính thức bằng văn bản giữa các bên, hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành bao gồm:

  • Đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế

  • Văn bản thông báo việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu 

  • Văn bản của doanh nghiệp giải trình rõ về nội dung thay đổi khoản phát hành.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan