Danh mục hàng hóa xuất khẩu mới tăng 1.255 mã hàng

Để triển khai thực hiện Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục mới), theo Thông tư 65/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2018, Bộ Tài chính đang khẩn trương tiến hành chuyển đổi các Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN) và các Biểu Biểu thuế FTA theo Danh mục mới...

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát trên 200 Danh mục quản lý chuyên ngành, nhằm áp dụng thống nhất và chuẩn hóa theo danh mục mới.

Tổng cục Hải quan cho biết, Danh mục mới bao gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.

Danh mục mới tăng 1.255 mã hàng so với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; trong đó 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, những thay đổi của Danh mục mới so với danh mục cũ tại Thông tư 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị, là những ngành hàng có sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch chuyển thương mại, cần tăng cường quản lý về môi trường, hóa chất độc hại…

Nội dung thay đổi chủ yếu là: Ngành ô tô được chi tiết thêm các mã hàng của ô tô điện, xe điện, các loại xe có động cơ kết hợp (xe hybrid) xăng - điện, dầu - điện; ngành hàng thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ được chi tiết mô tả của các mặt hàng có chứa chất chống sốt rét; ngành thủy sản chi tiết tên gọi của một số loại cá có kim ngạch thương mại cao hoặc bổ sung tên khoa học của các loài cá, phụ phẩm cá để thuận lợi cho công tác quản lý.

Danh mục mới được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, đưa các trích dẫn nguồn tra cứu cuối chương như : Tiêu chuẩn Việt Nam; Quy chuẩn Việt Nam để giải thích rõ về mặt hàng; Chú giải bổ sung SEN giải thích mặt hàng ở cấp độ 8 số để phục vụ công tác phân loại hàng hóa. 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan