Danh mục kim khí quý, đá quý theo Thông tư 17/2014/TT-NHNN

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước được ban hành ngày 01/8/2014 quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Theo đó, kim khí quý, đá quý được phân thành các danh mục sau: Loại, phân loại hoặc phân loại chất lượng. Các danh mục này được quy định cụ thể tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN như sau:

Loại: Vàng, bạc, bạch kim, kim cương, ruby, emorot, saphia, ngọc trai, các kim khí quý, đá quý khác theo quy định của pháp luật.
Phân loại:

 • Vàng được phân loại như sau:

  • Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

  • Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

  • Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.

 • Các loại kim khí quý khác được phân loại như sau:

  • Kim khí quý trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm kim khí quý đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

  • Kim khí quý nguyên liệu là kim khí quý dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại kim khí quý khác.

Phân loại chất lượng: Các loại hoặc phân loại trên lại được phân theo chất lượng.

 • Kim khí quý: Phân theo hàm lượng kim loại quý trên 75%; từ 30% đến 75%; dưới 30%.

 • Đá quý: Phân thành loại I, loại II, loại III, loại IV.

Chi tiết xem tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan