Danh mục sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Theo quy định mới, danh mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu bao gồm:

TT

Danh Mục sản phẩm

Tiêu chuẩn chất lượng

Thời hạn xuất khẩu

1

Sản phẩm chế biến từ quặng Titan

 

 

1.1. Bột zircon

ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75 µm

 

1.2. Ilmenite hoàn nguyên

TiO2 ≥ 56%, FeO ≤ 9%, Fe ≤ 27%.

Xuất khẩu đến hết năm 2020.

1.3. Xỉ titan loại 1

TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%

 

1.4. Xỉ titan loại 2

85% > TiO2 ≥ 70%, FeO ≤ 10%

 

1.5. Tinh quặng rutil

TiO2 ≥ 83%

 

1.6. Rutil nhân tạo/rutile tổng hợp

TiO2 ≥ 83%

 

1.7. Tinh quặng Monazit

REO ≥ 57%

 

2

Sản phẩm chế biến từ quặng bôxít

 

 

2.1. Alumin

Al2O3 ≥ 98,5%

 

2.2. Hydroxit nhôm - Al(OH)3

Al2O3 ≥ 64%

 

3

Tinh quặng Bismut

Bi ≥ 70%

 

4

Tinh quặng Niken

Ni ≥ 9,5%

 

5

Bột ôxit đất hiếm riêng rẽ

TREO ≥ 99%

 

6

Tinh quặng Fluorit

CaF2 ≥ 90%

 

7

Bột barit

BaSO4 ≥ 90%, cỡ hạt<1mm

 

8

Đá hoa trắng

 

 

8.1.

Dạng bột

Cỡ hạt < 1mm, độ trắng ≥ 85%

 

8.2.

Dạng cục

 

 

8.2.1

 

Cỡ cục 1-400 mm, độ trắng ≥ 95%.

Xuất khẩu đến hết năm 2020

8.2.2

 

Cỡ cục 1-400 mm, 95% > độ trắng ≥ 80%.

 

9

Tinh quặng Graphit

C ≥ 90%

Xuất khẩu đến hết năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 12/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan