Danh sách các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Việt Nam

Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng, Thành viên thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, Thư Ký Luật xin gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên danh sách các cơ quan, tổ chức được cấp C/O mẫu E của Việt Nam tại bảng dưới đây.

STT

Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E

1

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội

2

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

3

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng

4

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai

5

Sở Công Thương Hải Phòng

6

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương

7

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu

8

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn

9

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh

10

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai

11

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình

12

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá

13

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An

14

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang

15

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ

16

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương

17

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Trị Thiên

18

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hoà

19

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh

20

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình

21

Ban Quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

22

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang

Danh sách này được ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA, có hiệu lực thi hành ngày 12/9/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

686

Văn bản liên quan