Danh sách các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1385/QĐ-TTg phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 0 2020 kèm theo các danh sách sau:

  • Danh sách các xã khó khăn dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới: Gồm 76 huyện, 255 xã và 2.656 thôn, bản, ấp;

  • Danh sách các xã khó khăn dưới 10 tiêu chí vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: Gồm 34 huyện, 82 xã và 553 thôn, bản, ấp;

  • Danh sách xã khó khăn dưới 10 tiêu chí thuộc đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên đỊa bàn tỈnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020: Gồm 07 huyện, 26 xã và 304 thôn, bản, ấp

Như vậy, Đề án thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh, trong đó có 564 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã dưới 5 tiêu chí.

TT

TỈNH

HUYỆN

XÃ

SỐ THÔN, BẢN, ẤP

 

CẢ NƯỚC

76

255

2.656

I

MIỀN NÚI PHÍA BẮC

37

149

1.714

1

Hà Giang

7

28

277

 

 

Xín Mần

Pà Vầy Sủ

7

 

 

 

Chí Cà

10

 

 

 

Xín Mần

5

 

 

 

Nàn Xỉn

8

 

 

Yên Minh

Bạch Đích

19

 

 

 

Na Khê

10

 

 

 

Thắng Mố

8

 

 

Mèo Vạc

Thượng Phùng

13

 

 

 

Xín Cái

19

 

 

 

Sơn Vĩ

19

 

 

Vị Xuyên

Xín Chải

3

 

 

 

Thanh Đức

4

 

 

 

Lao Chải

4

 

 

 

Minh Tân

14

  ... ... ... ...

►Chi tiết Danh sách xem tại Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018.

- Thủy Phú-

Gởi câu hỏi

1,181

Văn bản liên quan