Đào tạo, bồi dưỡng công chức Quản lý thị trường

Quyết định 4268/QĐ-BCT đã được Bộ Công thương ban hành quy định cụ thể về các loại hình đào tạo, bồi dưỡng công chức Quản lý thị trường.

Theo đó, Quyết định 4268 đã liệt kê các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của công chức Quản lý thị trường gồm:

  • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm;
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm;
  • Bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức Quản lý thị trường;
  • Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và được cấp Chứng chỉ.

Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước theo ngạch công chức để bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức Quản lý thị trường,

Đồng thời, Quyết định 4268 còn quy định Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho công chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Xem chi tiết Quyết định 4268/2018/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 14/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

260

Văn bản liên quan