Đất công ty lâm nghiệp bị hộ gia đình lấn chiếm giải quyết thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề cập tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP quy định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

lan chiem dat nong, lam nghiep, nghi dinh 118/2014/NĐ-CP

Nguồn ảnh: Internet

Theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP, đất của công ty nông, lâm nghiệp đang bị hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm được giải quyết như sau:

  • Diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đang canh tác và nằm trong phương án sử dụng đất của công ty thì xem xét, tiếp nhận và thực hiện giao khoán đất. Trường hợp không nhận giao khoán đất với công ty thì thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

  • Diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân đang canh tác, nếu công ty không còn nhu cầu sử dụng và không ảnh hưởng đến phương án sử dụng đất của công ty thì chuyển giao địa phương để xem xét, giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 118.

  • Diện tích đất lấn, chiếm mà chuyển nhượng trái phép thì thu hồi, chuyển giao địa phương để xem xét, giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 118.

Như vậy đất của công ty nông, lâm nghiệp đang bị hộ gia đình lấn chiếm thì tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ áp dụng cách thức giải quyết khác nhau.

Xem chi tiết quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/02/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan