Đẩy mạnh trách nhiệm của Bộ Công an trong công cuộc phòng, chống ma túy

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo lần 2 Luật Phòng, chống ma túy đang được Quốc hội đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Đẩy mạnh trách nhiệm của Bộ Công an trong công cuộc phòng, chống ma túy, Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy

Đẩy mạnh trách nhiệm của Bộ Công an trong công cuộc phòng, chống ma túy (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 46 Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy nêu rõ, cụ thể trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phòng, chống tệ nạn ma túy như sau:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, chống tội phạm về ma túy; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy của các bộ, ngành trình Chính phủ.

  • Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

  • Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy và tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

  • Tổ chức lực lượng điều tra các tội phạm về ma túy, hướng dẫn các cơ quan khác tiến hành điều tra ban đầu các tội phạm này theo quy định của pháp luật.

  • Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.

  • Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, giám định chất ma túy và tiền chất; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

  • Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lý thông tin về các tội phạm về ma túy; giám sát, quản lý, theo dõi người sử dụng trái phép chất ma túy.

  • Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt động cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện.

  • Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm cấp, thu hồi giấy phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm.

Xem chi tiết tại: Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan