Đi xe đạp vào đường một chiều bị phạt bao nhiêu?

Đoạn đường em đi có một chỗ để biển báo cấm đi ngược chiều, chỉ một đoạn ngắn, nhưng nếu đi vòng lại xa. Em thì chỉ đi xe đạp thôi. Nếu đi vào đường đó thì có bị phạt tiền không? (Email: huuminh***@***.com)

Điểm e Khoản 4 Điều 8 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định: "Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy hoặc xe thô sơ khác đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển "Cấm đi ngược chiều"; đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc." thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Như vậy, nếu điều khiển xe đạp đi vào đường ngược chiều thì bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền như đã nêu trên.

Quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về mức phạt đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy hoặc xe thô sơ khác đi vào đường ngược chiều không thay đổi so với Nghị định 171.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016 thay thế cho Nghị đính 171.

2,984

Gởi câu hỏi