Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định về điều kiện thanh toán

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 35/2016/TT-BYT là danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định về điều kiện thanh toán, cụ thể danh mục như sau:

STT

DVKT/Nhóm DVKT

Điều kiện thanh toán

1

Thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO

1. Sốc tim hoặc sốc nhiễm khuẩn, không đáp ứng với từ hai thuốc vận mạch trở lên, không đạt được huyết áp trung bình mục tiêu trên 65mmHg.

2. Hội chẩn có bác sỹ chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

2

Hạ thân nhiệt chỉ huy

1. Thực hiện ở bệnh viện hạng đặc biệt và các cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế phê duyệt.

2. Bệnh nhân sau cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, có tái lập tuần hoàn, còn hôn mê, nhưng còn phản xạ đồng tử với ánh sáng.

3

Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin

a) Ngộ độc: Paraquat, theophyllin, Carmabazepin hoặc thuốc chống trầm cảm ba vòng;

b) Ngộ độc: Valproic acid, disopyramide, meprobamate, phenytoin, phenobarbital, nấm độc, mật cá, nọc ong, nọc rắn hoặc bọ cạp mà các phương pháp điều trị khác không đáp ứng.

4

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

a) Người bệnh lọc máu chu kỳ: tối đa 02 lần/3 tháng;

b) Cường cận giáp thứ phát: PTH cao gấp 3 lần, Phosphatase kiềm tăng cao gấp 8 lần, Canxi tăng cao hoặc phospho tăng cao không đáp ứng với điều trị thông thường;

c) Hội chứng Amyloidosis có biến chứng.

5

Thở máy xâm nhập hai phổi độc lập

Người bệnh đã được đặt ống nội khí quản hai nòng.

Xem toàn bộ danh mục tại Thông tư 35/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan