Dịch vụ môi trường rừng bao gồm những dịch vụ nào?

Dịch vụ môi trường rừng bao gồm những dịch vụ nào?
Phú Thịnh

Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

Theo đó, dịch vụ môi trường rừng bao gồm các dịch vụ sau:

  • Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối;

  • Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội;

  • Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững;

  • Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch;

  • Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

Chi tiết xem tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/5/2017.

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan