Điểm mới hồ sơ cấp phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa

Ngày 30/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại. Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép;

  • Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao;

  • Hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan