Điểm mới hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”

Nghị định 11/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành sửa đổi, bổ sung các Nghị định có quy định TTHC liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, kể từ ngày 15/3/2019, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” gồm các tài liệu sau đây:

  • Bản kê khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú”;

  • Các quyết định tặng giải thưởng: Nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện);

  • Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật đạt giải Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia;

  • Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan