Điểm mới về hình thức phạt cảnh cáo đối với vi phạm kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Ngày 10/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 48/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo Nghị định 48, hình thức phạt cảnh cáo đối với các hành vi  vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số bao gồm:

  • Không thực hiện đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp ( Nghị định 98 chỉ quy định 3 số báo) về những nội dung phải công bố theo quy định của pháp luật.

  • Công bố không đúng thời hạn một trong những nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

  • Không công bố các nội dung hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung tại Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm Nghị định 48/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

378

Văn bản liên quan