Điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã để mở rộng thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 52/2007/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã để mở rộng thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc , Nghị định 52/2007/NĐ-CP

Điều chỉnh địa giới hành chính 04 xã để mở rộng thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 52/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã Nghi Trung, xã Nghi Long, xã Nghi Hoa, xã Nghi Diên để mở rộng thị trấn Quán Hành thuộc huyện Nghi Lộc như sau:

  • Điều chỉnh 174,23 ha diện tích tự nhiên và 1.532 nhân khẩu của xã Nghi Trung; 11,07 ha diện tích tự nhiên và 253 nhân khẩu của xã Nghi Long;  132,6 ha diện tích tự nhiên và 1.434 nhân khẩu của xã Nghi Hoa; 20,61 ha diện tích tự nhiên và 97 nhân khẩu của xã Nghi Diên về thị trấn Quán Hành quản lý.

  • Thị trấn Quán Hành có 389,90 ha diện tích tự nhiên và 5.114 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính thị trấn Quán Hành: Đông giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Long; Tây giáp xã Nghi Diên và xã Nghi Hoa; Nam giáp xã Nghi Trung; Bắc giáp xã Nghi Long và xã Nghi Hoa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Nghi Trung còn lại 783,58 ha diện tích tự nhiên và 7.756 nhân khẩu.

- Xã Nghi Hoa còn lại 496,92 ha diện tích tự nhiên và  5.512 nhân khẩu.

- Xã Nghi Long còn lại 658,17 ha diện tích tự nhiên và 6.812 nhân khẩu.

- Xã Nghi Diên còn lại 689,44 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

Chi tiết xem tại Nghị định 52/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/4/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan