Điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng của người có công trước 1945

Ngày 01/7/2019, Nghị định 58/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 được Chính phủ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP, cụ thể sau đây:

muc tro cap, phu cap uu dai hang thang cua nguoi co cong truoc 1945, Nghi dinh 58/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

 

 

- Diện thoát ly

1.815

308/1 thâm niên

- Diện không thoát ly

3.081

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

1.624

 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

1.299

 

Cùng với đó, Nghị định 58 cũng quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, cụ thể:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần: Trợ cấp 911.000 đồng

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: Trợ cấp 1.299.000 đồng

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2019, thay thế Nghị định 99/2018/NĐ-CP

Thu Ba

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan