Điều chỉnh phường Quán Trữ để thành lập phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận hải an, lê chân, kiến an và huyện an lão, thành phố Hải Phòng.

thành lập phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng, Nghị định 54/2007/NĐ-CP

Điều chỉnh phường Quán Trữ để thành lập phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 54/2007/NĐ-CP quy định về việc thành lập phường Lãm Hà thuộc quận Kiến An trên cơ sở điều chỉnh 175,22 diện tích tự nhiên và 12.968 nhân khẩu của phường Quán Trữ. Cụ thể:

  • Phường Lãm Hà có 175,22 ha diện tích tự nhiên và 12.968 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính phường Lãm Hà: Đông giáp phường Đồng Hoà; Tây giáp phường Bắc Sơn; Nam giáp phường Nam Sơn; Bắc giáp phường Quán Trữ và huyện An Dương.

  • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: phường Quán Trữ còn lại 158,4 ha diện tích tự nhiên và 11.184 nhân khẩu. Quận Kiến An có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ, Đồng Hoà, Nam Sơn, Phù Liễn, Tràng Minh, Văn Đẩu, Quán Trữ, Lãm Hà.

Đồng thời, Nghị định này cung quy định về việc thành lập thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu dân số hiện có của xã Trường Sơn.

  • Thị trấn Trường Sơn có 359,83 ha diện tích tự nhiên và 7.823 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính thị trấn Trường Sơn: Đông giáp quận Kiến An; Tây giáp xã An Tiến và xã An Thắng; Nam giáp xã Thái Sơn; Bắc giáp huyện An Dương.

  • Sau khi thành lập thị trấn Trường Sơn thì Huyện An Lão có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Bát Trung, Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, An Thắng, Tân Dân, Thái Sơn, An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Chiến Thắng, Tân Viên, Quốc Tuấn, Quang Trung, Quang Hưng và thị trấn An Lão, thị trấn Trường Sơn.

Chi tiết xem tại Nghị định 54/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/04/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

44

Văn bản liên quan