Điều khiển tàu chạy lùi khi đã xin cứu viện bị phạt thế nào?

Lái tàu điều khiển tàu chạy lùi trong truờng hợp tàu đã xin cứu viện sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, lái tàu vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu 01 tháng (áp dụng đến hết ngày 31/7/2016).

Từ ngày 01-08-2016, mức phạt mới đối với hành vi trên là 1.000.000đồng đến 3.000.000đồng. Mức phạt này tăng 1.000.000đồng so với khung phạt cũ ở Nghị định 171

Nghị định mới cũng tăng khung xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu đối với hành vi trên từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nội dung quy định tại Điều 42 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

965

Gởi câu hỏi