Điều kiện CSVC và tiện ích để thành lập thư viện CSGD mầm non, phổ thông

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Nghị định này quy định điều kiện để thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều kiện CSVC và tiện ích để thành lập thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Điều kiện CSVC và tiện ích để thành lập thư viện CSGD mầm non, phổ thông (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định điều kiện về cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu để thành  lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

  • Được bố trí ở trung tâm của cơ sở giáo dục, thuận tiện cho người sử dụng thư viện, đặc biệt đối với người khuyết tật;

  • Diện tích đủ để lưu trữ tài nguyên thông tin, triển khai các hoạt động thư viện, khu vực phục vụ đọc, khu làm việc của nhân viên thư viện và các nhu cầu xử lý nghiệp vụ khác;

  • Không gian đọc cho người sử dụng thư viện ít nhất 50 m2; kết nối với các phòng nghe - nhìn, phòng máy tính của nhà trường, các tủ sách lớp học; khuyến khích tổ chức thư viện mở, không gian đọc thân thiện;

  • Có các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác thư viện và phục vụ người sử dụng thư viện;

  • Bảo đảm các thiết bị, phương tiện chuyên dụng bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan