Điều kiện để cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 22/2013/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế xem xét, quyết định cấp mã đào tạo liên tục cho các cơ sở đào tạo liên tục cho cán bộ y tế khi đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 22/2013/TT-BYT sau đây:

dieu kien cap ma co so dao tao lien tuc can bo y te, Thong tu 22/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Cơ sở đào tạo liên tục gửi hồ sơ đề nghị cấp mã về Bộ Y tế. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo dấu công văn đến của Bộ Y tế, cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế được cấp mã đào tạo liên tục tương ứng. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp, Bộ Y tế phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp mã số đào tạo liên tục cũng được Thông tư 22 quy định như sau:

  • Thuyết minh về năng lực chuyên môn;

  • Chương trình đào tạo;

  • Tài liệu dạy - học tương ứng với chương trình đào tạo;

  • Danh sách trích ngang giảng viên, phù hợp về cơ cấu và trình độ;

  • Phương án tổ chức và quản lý về đào tạo liên tục, trong đó chỉ rõ tên của lãnh đạo phụ trách, cán bộ chuyên trách và các hội đồng;

  • Thuyết minh cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, trang thiết bị phục vụ đào tạo liên tục.

Cùng với đó, mã cơ sở đào tạo liên tục được liệt kê tại Thông tư 22/2013/TT-BYT bao gồm 03 loại là mã A, mã B, mã C, cụ thể:

  • Mã A gồm các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp/dạy nghề y tế và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe.

  • Mã B gồm các bệnh viện; viện có giường bệnh; viện nghiên cứu ở cấp Trung ương; các hội nghề nghiệp có phạm vi hoạt động cả nước và các trung tâm có đào tạo nhân lực y tế có đủ điều kiện làm công tác đào tạo liên tục.

  • Mã C gồm Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Sở Y tế; y tế các Bộ, Ngành.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan