Điều kiện để được áp dụng thuế suất AIFTA

Điều kiện để được áp dụng thuế suất AIFTA
Lê Hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2017/NĐ-CP quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa Asean - Ấn độ giai đoạn 2018 - 2022.

 

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AIFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Một là, phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 159/2017/NĐ-CP.
Hai là, được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, bao gồm các nước sau

 • Bru-nây Đa-rút-xa-lam;
 • Vương quốc Cam-pu-chia;
 • Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;
 • Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
 • Ma-lay-xi-a;
 • Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
 • Cộng hòa Phi-líp-pin;
 • Cộng hòa Xinh-ga-po;
 • Vương quốc Thái Lan;
 • Cộng hòa Ấn Độ;
 • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Ba là, được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 159/2017/NĐ-CP vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.
Bốn là, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu A1, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chi tiết phụ lục kèm theo xem tại Nghị định 159/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

Gởi câu hỏi

341

Văn bản liên quan