Điều kiện để khám bệnh nhân đạo của Đoàn khám bệnh thuộc BQP

Ngày 30/6/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự,… Đơn cử như điều kiện về cơ sở vật chất:

  • Đối với Đoàn KBCBNĐ tại các cơ sở KBCB thuộc Bộ Quốc phòng, cơ sở KBCB đó phải có GPHĐ;

  • Đối với Đoàn KBCBNĐ lưu động, địa Điểm tổ chức thực hiện hoạt động KBCBNĐ phải đáp ứng các Điều kiện sau:

    • Có nơi đón tiếp, buồng khám bệnh các chuyên khoa, buồng cấp cứu, buồng lưu người bệnh; trường hợp thực hiện tiểu phẫu phải có buồng tiểu phẫu;

    • Đáp ứng các Điều kiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành;

    • Bảo đảm đủ điện, nước và các Điều kiện khác phục vụ KBCBNĐ.

Xem chi tiết các điều kiện khác tại Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan