Điều kiện để kinh doanh vận tải khách du lịch

Điều kiện để kinh doanh vận tải khách du lịch
Bích Hoa

Luật du lịch 2017 quy định kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch.

 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Điều kiện kinh doanh vận tải;
  • Quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải;
  • Điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch phải có nghĩa vụ:

  • Vận tải khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường phù hợp;
  • Mua bảo hiểm cho khách du lịch theo phương tiện vận tải;
  • Bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện vận tải;
  • Gắn biển hiệu vận tải khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên phương tiện vận tải.

Phương tiện vận tải khách du lịch có biển hiệu được vận tải hành khách theo hợp đồng và được ưu tiên bố trí nơi neo đậu, dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, trong khu du lịch, gần điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và được hoạt động không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm cung ứng dịch vụ du lịch theo quy định của chính quyền địa phương.

Gởi câu hỏi

1,323

Văn bản liên quan