Điều kiện đối với công dân, TC nước ngoài góp TS thành lập quỹ từ thiện

Ngày 25/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản cùng công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ  xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là Quỹ) ở Việt Nam. Tuy nhiên, công dân, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Phải có cam kết nộp thuế và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp;

  • Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ;

  • Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Cần lưu ý, tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% số tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định của Nghị định này.

dieu kien doi voi cong dan, to chuc nguoc ngoai gop tai san thanh lap quy tu thien, Nghi dinh 93/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Nghị định 93/2019/NĐ-CP cũng nêu rõ, đối với việc thành lập quỹ theo di chúc hoặc hiến, tặng tài sản thì công dân, tổ chức Việt Nam được thừa kế theo di chúc hoặc được người hiến, tặng tài sản thành lập quỹ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này và lập hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này. Trường hợp tài sản thành lập quỹ được thừa kế theo di chúc hoặc hiến, tặng đã đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này thì không phải bổ sung thêm sáng lập viên. Trường hợp tài sản thành lập quỹ được thừa kế theo di chúc hoặc hiến, tặng chưa đủ theo quy định thì phải bổ sung thêm sáng lập viên và tài sản đóng góp cho đủ theo quy định.

Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hiến, tặng phải có bản sao di chúc, văn bản hiến, tặng có chứng thực theo quy định của pháp luật. Quỹ được thành lập theo hợp đồng ủy quyền của tổ chức, cá nhân phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại: Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

311

Văn bản liên quan