Điều kiện, hồ sơ kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Điều kiện, hồ sơ kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy
Lê Hải

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 quy định mới về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo quy định, hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh;
  • Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

  • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;
  • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
  • Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;
  • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ PCCC cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát PCCC phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC sau khi được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC

Luật quy định kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm các hoạt động sau:

  • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
  • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
  • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.
Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan