Điều kiện mới đối với xe quân sự khi lưu hành

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Theo như quy định mới, tùy vào từng trường hợp, xe quân sự phải đảm báo các yêu cầu khác nhau khi lưu hành, cụ thể:

1. Khi tham gia giao thông phải bảo đảm đầy đủ các quy định, như sau:

 • Biển số đăng ký;
 • Chứng nhận đăng ký;
 • Tem kiểm định còn hiệu lực dán trên kính chắn gió;
 • Hệ thống số phụ;
 • Giấy công tác xe;
 • Đối với xe vận chuyển hàng hóa phải có chứng từ hàng hóa;
 • Sổ theo dõi hoạt động xe - máy.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành lái xe, ngoài các quy định trên, phải có:

 • Giấy phép xe tập lái;
 • Biển xe tập lái.

3. Trường hợp chạy thử nghiệm, phải có:

 • Lệnh sửa chữa hoặc kế hoạch chạy thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Biển báo “xe chạy thử” làm bằng tấm mica nền đỏ, chữ trắng treo phía trước và phía sau xe.

4. Xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

 • Biển số đăng ký;
 • Chứng nhận đăng ký;
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

273

Văn bản liên quan