Điều kiện năng lực của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là tổ chức kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng và được cơ quan cấp GCN đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Điều kiện năng lực của tổ chức bao gồm:

  • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

  • Đáp ứng các yêu cầu chung của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký;

  • Người quản lý trực tiếp hoạt động thí nghiệm chuyển ngành xây dựng phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với một trong các lĩnh vực thí nghiệm của tổ chức;

  • Có thí nghiệm viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan