Điều kiện NLĐ được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quân đội

Ngày 09/11/2015, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để được hưởng bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động làm việc trong Quân đội cần đáp ứng các điều kiện như sau:

  • Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết, trừ trường hợp hưởng trợ cấp tai nạn lao động;
  • Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền, được bồi thường trong các trường hợp sau:
    • Bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu;
    • Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả thực hiện khám giám định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).

Thông tư 124/2015/TT-BQP có hiệu lực từ 25/12/2015, thay thế Thông tư 14/2004/TT-BQP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan