Điều kiện NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp

Điều kiện NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp
Ngọc Duyên

Lao động tại nước ngoài là một hình thức lao động đặc thù cần được kiểm soát và quản lý chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam. Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

 • Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

 • Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;

 • Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

 • Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

 • Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

 • Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải nộp hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở nước ngoài, hồ sơ gồm có:

 • Đơn đi làm việc ở nước ngoài;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
 • Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết;
 • Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động.

Xem chi tiết tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan