Điều kiện, quy trình cấp chứng chỉ kế toán viên

Điều kiện, quy trình cấp chứng chỉ kế toán viên
Lê Hải

Luật kế toán 2015 quy định người được cấp chứng chỉ kế toán viên (CCKTV) phải có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và phải đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Tài chính quy định.

 

Theo đó, người được cấp CCKTV phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học (TNĐH) trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;
 • Hoặc có bằng TNĐH các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học;
 • Hoặc có bằng TNĐH các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định.
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng TNĐH (hoặc sau đại học).
 • Thi sát hạch kỳ thi do BTC quy định, nội dung thi bao gồm 04 môn:  Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp; Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;  Thuế và quản lý thuế nâng cao; Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên

 • Cho người đạt kết quả thi trong vòng 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi;
 • Chứng chỉ kiểm toán viên (Phụ lục 04 Thông tư 91/2017/TT-BTC) được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hoặc người được ủy quyền của người được cấp; trường hợp bị mất sẽ không được cấp lại;
 • Chứng chỉ kế toán viên có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ thu hồi chứng chỉ kế toán viên trong các trường hợp:

 • Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh nghiệm công tác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy CCKTV.
 • Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi lấy CCKTV.
 • Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan