Điều kiện sản xuất, mua bán con giống vật nuôi

Luật chăn nuôi 2018 vừa được Quốc hội ban hành vào ngày 19/11/2018. Trong đó điều kiện sản xuất, mua bán con giống vật nuôi là một trong những nội dung thu hút khá nhiều sự chú ý tại Luật này.

Theo đó Luật chăn nuôi quy định con giống vật nuôi là cá thể vật nuôi dùng để nuôi sinh sản, nhân giống.

Tổ chức, cá nhân sản xuất con giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Các điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này;

  • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với giống vật nuôi;

  • Cơ sở nuôi giữ giống gốc, cơ sở tạo dòng, giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học;

  • Cơ sở nuôi đàn giống cấp bố mẹ đối với lợn, gia cầm, đàn nhân giống, sản xuất con giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học;

  • Có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Tổ chức, cá nhân mua bán con giống vật nuôi phải có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ giống theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

527

Văn bản liên quan