Điều kiện tài nguyên thông tin để thành lập thư viện CSGD mầm non, phổ thông

Ngày 18/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Nghị định này quy định các điều kiện để thành lập thư viện cơ sở GD mầm non, giáo dục phổ thông.

 thành lập thư viện CSGD mầm non, phổ thông, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Điều kiện tài nguyên thông tin để thành lập thư viện CSGD mầm non, phổ thông (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định điều kiện về tài nguyên thông tin để thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

- Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo đáp ứng nhu cầu của người học và người dạy trong cơ sở giáo dục:

  • Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Bảo đảm ít nhất 02 bản sách/học sinh và 03 bản sách/giáo viên;

  • Đối với cơ sở giáo dục tiểu học: Bảo đảm ít nhất 03 bản sách/học sinh và 01 bộ sách/giáo viên theo khối lớp;

  • Đối với cơ sở giáo dục trung học cơ sở: Bảo đảm ít nhất 04 bản sách/học sinh và 01 bộ sách/giáo viên theo bộ môn giảng dạy;

  • Đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông: Bảo đảm ít nhất 05 bản sách/học sinh và 01 bộ sách/giáo viên theo bộ môn giảng dạy;

- Báo, tạp chí, bản đồ và tranh ảnh giáo dục, tài liệu nghe, nhìn, sách điện tử, các dạng tài liệu khác phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu tham khảo của giáo viên; bảo đảm tối thiểu các tài liệu có nội dung sát với chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan