Điều kiện tuyển sinh vào các trường quân đội theo chế độ cử tuyển

Ngày 11/3/2016 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định cụ thể những điều kiện cần có để tuyển sinh vào các trường quân đội theo chế độ cử tuyển.

Theo đó Thông tư 17 quy định đối tượng được xét cử tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong Quân đội phải qua sơ tuyển, có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, độ tuổi, vùng tuyển và các Điều kiện sau:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, hiện tại không thuộc diện biên chế Nhà nước.

  • Xếp loại hạnh kiểm năm cuối cấp (hoặc xếp loại rèn luyện năm cuối khóa) đạt loại khá trở lên.

  • Xếp loại học tập năm cuối cấp: Tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với thí sinh đạt trung bình trở lên đối với người dân tộc thiểu số và loại khá trở lên đối với người dân tộc Kinh.

  • Độ tuổi
    • Cử tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự: Tuổi đời từ 17 đến 25 tuổi (tính đến năm tuyển sinh);
    • Cử tuyển vào đào tạo trung cấp quân sự: Tuổi đời từ 17 đến 27 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

Bên cạnh đó, Thông tư 17 còn quy định được Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh, sư đoàn và tương đương sơ tuyển, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị; Hội đồng tuyển sinh các trường thẩm định, đề nghị; được Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định vào học.

Xem chi tiết Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan