Điều kiện về GPKD sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, kéo theo là những rủi ro xâm nhập thông tin mạng bất hợp pháp ngày càng phổ biến. Để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trên mạng, Nhà nước ban hành một số chính sách pháp luật nhằm hạn chế sự truy nhập, sử dụng hoặc phá hoại trái phép thông tin mạng.

 

Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện về giấy phép kinh doanh (GPKD) sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Đây là quy định quan trọng và cần thiết mà các doanh nghiệp kinh doanh cần phải quan tâm và lưu ý.

Theo quy định tại Luật an toàn thông tin mạng 2015, Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau đây:

 1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia;
 2. Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
 3. Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin;
 4. Có phương án kinh doanh phù hợp.

Từ các điều kiện nêu trên, Nghị định 108/2016/NĐ-CP đã triển khai chỉ rõ một số điều kiện đối với Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng như sau:

 • Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm chính có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh;
 • Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Mục đích nhập khẩu; phạm vi, đối tượng cung cấp sản phẩm; sự đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đối với từng loại sản phẩm; chi tiết các tính năng kỹ thuật cơ bản của sản phẩm.

Cũng theo Nghị định 108, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng cần đáp ứng điều kiện quy định sau:

 • Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất và công nghệ sản xuất phù hợp với phương án kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng;
 • Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có đội ngũ kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh;
 • Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Phạm vi đối tượng cung cấp sản phẩm; loại hình sản phẩm dự kiến sản xuất; sự đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đối với từng loại sản phẩm; các tính năng kỹ thuật cơ bản của sản phẩm.

 

Riêng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng thì doanh nghiệp cần phải:

 • Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ, phương án kinh doanh;
 • Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có đội ngũ kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh;
 • Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Phạm vi đối tượng cung cấp dịch vụ; loại hình dịch vụ dự kiến cung cấp; phương án bảo mật thông tin của khách hàng; phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ.
Gởi câu hỏi

620

Văn bản liên quan