Điều kiện về nhân sự của đoàn KBCB nhân đạo trong BQP

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong Bộ Quốc phòng phải đáp ứng điêu kiện về nhân sư của Đoàn như sau:

  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Đoàn KBCBNĐ phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau:

    • Là bác sỹ có CCHN do Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng cấp với phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với danh Mục kỹ thuật chuyên môn mà đoàn đã đăng ký và có thời gian hành nghề KBCB ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được cấp CCHN hoặc được thủ trưởng cơ sở KBCB xác nhận đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật ít nhất 36 tháng;

    • Là lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền có CCHN do Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng cấp nếu thực hiện KBCBNĐ bằng y học cổ truyền.

  • Các thành viên khác của đoàn trực tiếp tham gia KBCB phải có CCHN;

  • Trường hợp có thực hiện cấp phát thuốc, người cấp phát thuốc phải có bằng cấp chuyên môn tối thiểu là dược tá hoặc bác sỹ, y sỹ có CCHN;

  • Cá nhân thuộc các tổ chức trong nước, nước ngoài tham gia Đoàn KBCBNĐ ngoài các quy định trên phải đáp ứng đầy đủ các Điều kiện tại Điều 5 Thông tư 103/2016/TT-BQP.

Chi tiết xem tại Thông tư 103/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan