Đình chỉ hiệu lực của GCNĐK cơ sở pha chế xăng dầu trong trường hợp nào?

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/08/2015.

Đình chỉ hiệu lực của GCNĐK cơ sở pha chế xăng dầu, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, thực hiện đình chỉ hiệu lực có thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã cấp trong các trường hợp sau:

  • Vi phạm các quy định về đo lường tại cơ sở pha chế;

  • Cơ sở pha chế không thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm soát chất lượng;

  • Phát hiện xăng dầu không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường được phân phối từ cơ sở pha chế này;

  • Bị đình chỉ hiệu lực Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

  • Không được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đăng ký kế hoạch pha chế nguyên liệu thành phẩm xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu để pha chế thành phẩm xăng dầu;

  • Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng căn cứ mức độ vi phạm, xem xét thực hiện hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã cấp trong các trường hợp sau:

  • Không đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và điều kiện sản xuất xăng dầu;

  • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Thương nhân bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;

  • Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm các quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 01/4/2016.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan