Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện ở nước ngoài

Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện ở nước ngoài
Kim Linh

Chính phủ ban hành Nghị định 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

Theo đó, tại Điều 16 Nghị định 166 quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh:

 • 65.000 USD/xe đối với Đại sứ và các chức danh tương đương, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế;
 • 60.000 USD/xe đối với Tổng lãnh sự và chức danh tương đương.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung:

Căn cứ vào số lượng biên chế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện theo định mức sau:

 • Từ 01 – 03 người: 01 xe;
 • Từ 04 – 06 người: 02 xe;
 • Từ 07 – 12 người: 03 xe;
 • Từ 13 – 19 người: 04 xe;
 • Từ 20 – 30 người: 06 xe;
 • Từ 31 – 40 người: 08 xe;
 • Từ 41 – 50 người: 09 xe;
 • Trên 50 người: 10 xe.

Quy định về mức giá đối với xe phục vụ công tác chung:

 • Mỗi cơ quan đại diện được mua 01 xe ô tô với mức giá tối đa 45.000 USD/xe.
 • Số xe còn lại được mua với mức giá tối đa 35.000 USD/xe.

Trường hợp tại một số địa bàn trọng điểm, cần thiết phải trang bị xe ô tô loại từ 09 chỗ ngồi trở lên phục vụ các đoàn công tác đối ngoại, Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Tài chính về chủng loại xe, số lượng trang bị cho cơ quan đại diện.

Chi tiết xem thêm Nghị định 166/2017/NĐ-CP chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

341

Văn bản liên quan