Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Ngày 23/11/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

Theo Thông tư 24, tùy vào từng giai đoạn thì sẽ có định mức tiêu hao năng lượng khác nhau, cụ thể:

Giai đoạn đến hết năm 2020:

TT

Loại sản phẩm

Quy mô công suất (tấn năm)

Định mức (MJ/tấn)

1

Giấy bao bì

> 50.000

7 809

10.000 - 50.000

7.872

< 10.000

6.728

2

Giấy Tissue

10.000 - 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

16.503

< 10.000

14.914

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy

>50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp)

15.138

10.000 - 50.000

(dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế)

10.495

Giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025:

TT

Loại sản phẩm

Quy mô công suất (tấn năm)

Định mức (MJ/tấn)

1

Giấy bao bì

> 50.000

6.713

10.000 - 50.000

6.744

< 10.000

5.482

2

Giấy Tissue

10.000 - 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

14.572

< 10.000

13.169

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy

> 50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp)

13.639

10.000 - 50.000
(dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế)

9.455

Xem thêm Thông tư 24/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan