Độ chính xác của mô hình số độ cao bằng CN quét LiDAR mặt đất

Mới đây, Thông tư 17/2019/TT-BTNMT đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định.

Theo quy định hiện hành mô hình số độ cao được thành lập theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, múi chiếu, kinh tuyến trục thực hiện theo quy định tại Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Hệ độ cao sử dụng trong việc xây dựng mô hình số độ cao là hệ độ cao quốc gia.

do chinh xac cua mo hinh so do cao bang cong nghe LiDAR mat dat, thong tu 17/2019/TT-BTNMT

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 17/2019/TT-BTNMT quy định mô hình số độ cao được thành lập với các yêu cầu độ chính xác được quy định tại Bảng dưới đây:

Yêu cầu độ chính xác của DEM (m)

Yêu cầu độ chính xác của điểm quét (m)

Mặt phẳng

Độ cao

0,10

0,10

0,05

0,20

0,20

0,10

0,30

0,25

0,15

0,40

0,30

0,20

Cùng với đó, Thông tư 17 cũng quy định về quy trình thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định gồm các bước công việc chính như sau:

Bước 1. Công tác chuẩn bị;

Bước 2. Khảo sát khu vực thi công;

Bước 3. Lập thiết kế quét LiDAR mặt đất;

Bước 4. Đo nối khống chế;

Bước 5. Thu nhận dữ liệu LiDAR;

Bước 6. Xử lý dữ liệu;

Bước 7. Điều tra, đối soát ngoại nghiệp và đo đạc bổ sung;

Bước 8. Thành lập mô hình số độ cao;

Bước 9. Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm;

Bước 10. Giao nộp sản phẩm.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan