Đỗ xe mà không trông coi có bị phạt hay không?

Anh Hữu Thanh (thiendaithanhs****@gmail.com) có câu hỏi đến Thư Ký Luật với nội dung: Em đi xe máy và có dừng đỗ đúng tại nơi quy định dành cho xe máy trong khu đô thị. Nhưng bảo vệ khóa bánh, lập biên bản phạt 300.000 đồng với lý do đỗ xe mà không trông coi. Vậy việc bảo vệ lập phạt là đúng hay sai?

Cơ sở pháp lý: Nghị Định 46/2016/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Đối với trường hợp đỗ xe tại nơi có biển cấm thì theo Điểm h, Khoản 3, Điều 6:

“Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”

Vậy, chỉ khi bạn dừng xe tại nơi có các biển cấm trên thì mới bị phạt đối với hành vi của mình.

Ngoài ra, tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 6 còn quy định:

“Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông”

Như vậy, chỉ khi nào bạn dừng, đỗ xe tại nơi có các biển cấm nêu trên hoặc dừng xe ở lòng đường đô thị nhưng gây cản trở giao thông thì mới bị phạt hành chính cho hành vi của mình. Hơn nữa, pháp luật không hề quy định về việc phạt khi dừng đỗ xe mà không thực hiện việc trông coi. Do đó, việc làm của bác bảo vệ trên là không đúng theo quy định của pháp luật.

1,252

Gởi câu hỏi