Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm gì?

Thông tư 138/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP. Thông tư 138 thay thế Thông tư 01/2014/TT-BTC.

Theo quy định mới, doanh nghiệp kinh doanh xổ số có những trách nhiệm sau đây:

  • Tuân thủ quy định về mức chi đối với một số khoản chi phí đặc thù.
  • Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, để quản lý tốt hoạt động kinh doanh xổ số thì trách nhiệm của Sở Tài chính là rất quan trọng, cụ thể Sở Tài chính có trách nhiệm như sau:

  • Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
  • Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả.

Xem chi tiết tại Thông tư 138/2017/TT/BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan