Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng và an ninh

Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng và an ninh
Lê Hải

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

 

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Luật cho phép một số đối tượng được miễn học giáo dục quốc phòng và an ninh, cụ thể là các đối tượng sau:

Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

  • Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;
  • Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;
  • Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

  • Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
  • Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;
  • Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

  • Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;
  • Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Gởi câu hỏi

431

Văn bản liên quan