Đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng

Ngày 15/5/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định chi tiết về đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Thông tư 17 quy định đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bao gồm:

 • Đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an;
 • Trại giam, trại tạm giam;
 • Học viện, trường Công an nhân dân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân làm công tác đào tạo, huấn luyện;
 • Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh);
 • Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Công an xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Thông tư 17 còn quy định đối tượng được trang bị vũ khí thể thao, bao gồm:

 • Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân;
 • Học viện, trường Công an nhân dân;
 • Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân có huấn luyện thi đấu thể thao.

Đặc biệt những đối tượng sau đây còn được trang bị vật liệu nổ quân dụng:

 • Đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an
 • Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh)
 • Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xem chi tiết Thông tư 17/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

661

Văn bản liên quan