Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản?

Ngày 16/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP, các đối tượng sau đây khi có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản:

  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  • Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

  • Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

  • Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Xem chi tiết tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan