Đối tượng nghèo được hỗ trợ 95% chi phí khám và điều trị cai nghiện

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 73/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Theo thông tư, các đối tượng áp dụng gồm: Người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Mức hỗ trợ tối thiểu 95% chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện cho các đối tượng người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện thuộc một trong các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 90/2016/NĐ-CP, gồm có: Thương binh; người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động ≥ 81%; người nghèo; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Thông tư 73/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-9-2017.

Nguồn: Báo Nhân dân

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan